Nya styrelsen 2016

VUOLLERIMS MOTORFÖRENINGS STYRELSE FRÅN 21 FEBRUARI 2016
  • Ordförande: Simon Aronsson, 070-583 31 81
  • Vice ordförande: Jimmy Larsson, 070-357 13 90
  • Kassör / Ansvarig kartingbanan: Tommy Sundgren, 070-607 79 55
  • Sekreterare: Jonas  Blomgren, 076-846 52 97
  • Miljöombud: Johan G Sundgren, 073-049 10 28
  • Motorgårdsansvarig: Lars-Erik Larsson, 072-244 60 38
  • Medlemsärenden: Väjnö Fors, 070-303 23 04
  • Suppleant: Stig Ajanki, 070-301 89 11
  • Suppleant: Per-Allan Westman, 070-699 79 91