Gott nytt år alla medlemmar!

Dags att summera 2013, ett bra år för Vuollerims Motorförening.

Under året har vi jobbat med att få till ett nytt låssystem på motorgården för att underlätta för medlemmarna att nyttja den. Vi har köpt in ett taggnyckelsystem som har monterats under sommaren så nu kan alla medlemmar som är över 18 år köpa en låstagg för 100 kr (engångskostnad).

Under året har vi byggt vidare på vår idrottsanläggning  Vuollerim karting ring i Letsi.
De jobb som är gjorda är:

  • Finplanering av maskindepån.
  • Byggt staket inne i maskindepån.
  • Isolerat och lagt panel på innerväggarna på övervåningen i tävlingssekretariat i klubbstugan.
  • Byggt diskmöjligheter med tak för tävlingsdeltagare ute vid klubbstugan.
  • Bytt takplåt på altanen på klubbstugan.

2 Norrlands cuptävlingar kördes 29- och 30 juni på banan, hela 85 tävlingsförare deltog i tävlingarna.

Vidare har vi börjat med hyrkart under sommaren med många som har varit och kört.

De jobb som återstår att göra under sommaren 2014 är:

  • Asfaltera ca. 150 kvm, för att få banan mindre krokig vi tar bort 2 skarpa kurvor.
  • Bygga en byggnad på grusåsen vid maskindepån på ca. 50 kvm för användning vid aktiviteter på banan.
  • Bygga 2 förråd mellan de tre containrar som vi har i maskindepån till att garagera tävlingskartar och hyrkartar.
  • Dra vatten från klubbstugan till maskindepån för att underlätta vid  tävlingar och aktiviteter på banan.

Finansieringen är klar för de byggnationer som skall göras 2014

Hyrkartverksamheten tror vi kommer att öka under 2014, då vi hoppas att få igång hyrkart för rörelsehindrade personer under sommaren. Vi går nu igenom alla hyrkartar under våren 2014 så att de är klara till sommarens aktiviteter.

Söndag den 15 juni körs Norrlands cupen i karting hos oss. Som ni ser har vi mycket att utföra under 2014. Vi hoppas att det finns medlemmar som vill komma och hjälpa till med byggnationerna på banan, eller att hjälpa till med Norrlands cup tävlingen som funktionär.

Ring Tommy på 070-607 79 55 eller skicka mail till info@vuollerimsmf.se om du kan tänka dig att hjälpa till.