Låt oss presentera den nya styrelsen

Ordförande
Tommy Sundgren
tommy@vuollerimsmf.se
070-607 79 55
Bodenvägen 14 B, 960 30 Vuollerim

Vice ordförande
Jimmy Larsson

Sekreterare
Nila Johansson
070-307 40 63
Porsi 150, 960 30 Vuollerim

Kassör
Andreas Larsson

Miljöombud
Johan Granström Sundgren

Medlemsombud
Väinö Fors

Ledamot
Simon Aronsson

Suppleant
Per-Allan Westman

Suppleant
Stig Ajanki