Kallelse till årsmöte 2014

Söndag den 16 februari kl. 18:00 på Folkets Hus i Vuollerim

Lämna in förslag till årsmötet senast 14 dagar innan årsmötet.
Möteshandlingar finns att läsa på motorgården 14 dagar före årsmötet

En förening är sina medlemmar och därför är du så viktig

För att det skall finnas visioner och ske en utveckling så är det för att det är människor som vill något och gör – där har du som medlem utrymme! Styrelsen väljs av årsmötet d.v.s. de medlemmar som är där är de som har makten. Valberedningen har förslag på valbara personer på mötet, har du förslag på någon som du vill ska bli invald så kontakta valberedningen, Rune Burström 070-3702497 eller Bertil Fors 073-0558380.

VUOLLERIM JANUARI MÅNAD 2014
Tommy Sundgren
Ordförande