GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vi vill önska er alla en God Jul och Gott Nytt År

Julbrev från Vuollerims MF ordförande

 

Då har jorden snurrat ytterligare ett varv runt solen och vi närmar oss jul och året håller på gå mot sitt slut. Vi har lärt oss att leva med covid-19 och alla dessa mutationer och de flesta av oss har blivit vacinerade. Livet börjar att återgå till det normala. Det har väl inte varit lika tufft i år som de var ifjol, men som det verkar så är inte mutationerna vara lika farliga som det var i början av denna pandemin. Vi kanske får ta det lite försiktigt under årets sista veckor så vi slipper ytterligare smittspridning.  Som förening har vi klara oss ganska bra, men vi har en bit kvar innan vi säga att denna pandemi är över och allt kan bli som före pandemin. Det är bara att fortsätta sprita händerna och hålla avstånd. Allt har väl inte varit nattsvart under året, vi har fått en del nya medlemmar till motorgården och kartingsektionen. Vi har också gjort en hel del investeringar i föreningen. Ute på kartingbanan i Letsi som det har varit full aktivitet under året.  

 

Fortsatt arbete i depåområdet,  de nya uppställningsplatser har fått mera fyllnadsmassor. Vi har även fyllt på med lite masser runt banan. Vi har även kört ut 50 ton matjord runt banan. Befintliga fastigheter besiktningshuset, klubbstugan,  serveringbyggnaden har fortsatts att rustast upp för att möta framtida krav på service. Serveringsbyggnaden har fått nytt tak över altan. Besiktningshuset har också fått en uppdatering, allt för att underlätta service av våra hyrkartar och övriga kartar.

 

Verksamheten under året ute banan i Letsi förutom alla byggnationer så har hyrkartverksamheten rullat på årets hyrkartuthyrning slog alla tidigare rekord. Detta beror inte på att norrmännen har hittat tillbaka utan en mycke stor del att svenskar har hittat till våran bana. Vi har även anordnat norrlandscup tävling i dagarna två 2 och 3 juli. Det visade sig just den veckan så hade vi tur med vädret än en gång.

Föreningens motorgård hade inlett ett sammarbete med Jokkmokk kommun under året dett projekt har väl inte kommit igång riktigt, men vi hoppas att under 2023 att det kommer igång.  Projektet kommer att redovisas på vår hemsida under året.

    

Vi kommer under 2023 att fortsätta med att utbilda nya gokart förare i gokartskolor, vi ska ha prova på dagar och vi ska även ha öppet banan för turister och företag som vill köra hyrkart. Vi kommer också fortsätta sammarbetet med Kommunen i projektet skolsamverkan. Jag har också sett att fler av föreningens gokart förare har dykt upp i resultatlistorna från tävlingar under året.  Jag hoppas att vi kommer att få se ännu fler under kommade år. Under 2023 kommer föreningen inte anordna någon tävling, men vi arbetar med att under 2024 att ha tävling på Vuollerim Kartingring. Det som planeras är kanske att anordna en RMC och en Norrlanscup tävling samma helg.

  

Det ser ut och bli ett intressant 2023.  Betalningar av medlemsavgift till föreningen sker till följande, Bankgiro 5110-7878 eller swish 123 559 60 28

Märk alltid vad betalningen avser.

 

Jag önskar alla föreningens medlemmar och sponsorer en riktig God Jul och Gott Nytt År

 

Ordförande

Philip Ullberg