GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Julbrev från Vuollerims MF ordförande

 

Nu börjar det att lacka mot jul och året håller på gå mot sitt slut. Detta år har varit ett händelse rikt år på många olika sätt.  Man behöver bara säga covid-19 eller corona så vet alla vad man pratar om. Det har varit tufft för många samhället med isolering smittspridning och nedstängningar och begränsningar.  Som förening har vi klara oss ganska bra, men vi har en bit kvar innan vi säga att denna pandemi är över och allt kan bli som före pandemin. Det är bara att fortsätta sprita händerna och hålla avstånd.

Allt har väl inte varit nattsvart under året, vi har fått en del nya medlemmar till motorgården och kartingsektionen. Vi har också gjort en hel del investeringar i föreningen. Ute på kartingbanan i Letsi som det har varit full aktivitet under året. Det är på den befintliga maskinparken och fastigheterna som investeringarna har skett.

 

Föreningen har gjort investeringar på 730.000 kronor under året var av föreningen bidragit med egna medel på 230.000 kronor. De resterande kapitalet är bidrag från Jokkmokks kommun, Riksidrottsförbundet och Sparbanken Nord. De som är gjort ute på anläggningen är.

Depåområdet har fått lite fler uppställningsplatser, det har asfalteras vägar och depåtälts platser har fått  grus och bärlager. Allt detta för att underlätta för våra kunder med funktionshinder och även våra tävlande som besöker oss. Bansträckan har ändrats, så nu har vi 2 olika bansträckningar vi har även tagit bort guppet på målrakan.  Befintliga fastigheter besiktningshuset, klubbstugan, toalettbyggnaden och serveringbyggnaden har rustast upp för att möta framtida krav på service. Klubbstugan har fått nytt kök och nya golv samt nya fönster på entreplanet. El och VVS installationen har uppdateras,. Serveringsbyggnaden har fått nytt kök nytt golv och innertak samt en inglasning . Vi har även byggt en altan i anslutning till serveringsbyggnaden. Vi har även uppdaterat el och vvs installationen. Besiktningshuset har också fått en uppdatering, nytt säkringsskåp och lite beklädnad på väggarna och tak. Alla arbeterna är inte helt klara men dessa kommer att göras färdiga under våren 2021.

Maskinparken har också fått en uppdatering. Vi har bytt ut motorer på 10 av våra hyrkartar och vi kommer mest troligt att byta ut 5 till under 2021. Vi har även investerat i en 4hjuling ute på anläggningen för att användas i det vanliga arbetet på anläggningen och under tävlingarna.

 

Vi kommer under 2021 att fortsätta med att utbilda nya gokart förare i gokartskolor, vi ska ha prova på dagar och vi ska även ha öppet banan för turister och företag som vill köra hyrkart. Vi kommer också fortsätta sammarbetet med Kommunen i projektet skolsamverkan. Jag har också sett att fler av föreningens gokart förare har dykt upp i resultatlistorna från tävlingar under året. Jag hoppas att vi kommer att få se ännu fler under kommade år. Under 2021 kommer föreningen att ta upp att anordna tävlingar på Vuollerim Kartingring så nästa tävling är plannerad den 3:e och 4:e juli 2021

Det ser ut och bli ett intressant 2021.  Betalningar av medlemsavgift till föreningen sker till följande,
Bankgiro 5110-7878 eller swish 123 559 60 28

Märk alltid vad betalningen avser.

 

Jag önskar alla föreningens medlemmar och sponsorer en riktig God Jul och Gott Nytt År

 

Ordförande

Philip Ullberg