God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska er alla en God Jul och Gott Nytt År

Julbrev från Vuollerims MF ordförande

Nu börjar det att lacka mot jul och året håller på gå mot sitt slut. Detta år har varit ett händelserikt år med en hel del nya medlemmar till motorgården och kartingsektionen. Vi har också gjort en hel del investeringar i föreningen. På motorgården har fått en ny pelarlyft monterad i höst för att möta efterfrågan av medlemmarnas möjlighet att göra service sina bilar. Men det är väl ute på kartingbanan i Letsi som det har varit de största investeringarna och underhållsarbeterna. Detta är på den befintliga maskinparken och fastigheterna.

Föreningens stora projekt under 2020 är att färdigställaställa hela anläggningen, det gäller få hela depåområdet färdigställt med asfalterade vägar och depåtälts platser med grus och bärlager. Allt detta för att underlätta för våra kunder med funktionshinder och även våra tävlande som besöker oss. Det planeras även att ändra bansträcka på ett ställe på banan. Vi ska göra färdigt innerplan med gräsytor och avåkningszoner med grus. Befintliga fastigheter besiktningshuset, klubbstugan, toalettbyggnaden och serveringbyggnaden kommer att rustas upp för att möta framtida krav på service. En ny byggnad planeras detta är en typ av carport över uppställningsplatsen för gokarten innan man kör ut på banan. Denna byggnaden kommer göra det enklare för de funktionshindrade tas sig från deras bil som de kom till banan med och ner i gokarten. Den kommer att vara ett perfekt skydd för tävlande vid regn. Planen för anläggningen är att vi ska även investera ett elektriskt flaggsystem som ska användas vid hyrkart race och vid tävlingar. Med ett sådant system kommer vi att behöva mindre antal frivilliga flaggvakter vid tävlingar. Hyrkartarna ska uppdateras med bättre begagnade eller nya hyrkartar antal inte bestämt men minimum 10 st alt 20 st. Med alla dessa planerade investeringar hoppas vi i styrelsen att de som kommer till våran anläggning antingen för att hyra banan, köra hyrkart, eller tävla kommer att tycka att detta är en av de bättre anläggningar i Sverige och att vi i Vuollerim kan känna oss stolta över att vi har en sådan anläggning.

Föreningen har börjat med arbetet att söka pengar på alla möjliga sätt. Vi har för tillfället beviljat ett bidrag från Länstyrelsen (Bygdemedel). Vi har lämnat in till Sparbanken inget är klart och nu i dagarna lämnar vi in till Allmänna Arvsfonden. I början av året så kommer vi att lämna in till  RiksIdrottsförbundet en ansökan. Om allt går som vi hoppas så kommer detta projekt att dra igång under maj månad 2020.

Vi kommer under 2020 att fortsätta med att utbilda nya gokart förare i gokartskolor, prova på dagar vi ska även ha öppet för banan för turister och företag som vill köra hyrkart. Vi kommer också fortsätta sammarbetet med Kommunen i projektet skolsamverkan. Jag har också sett att fler av föreningens gokart förare har dykt upp i resultatlistorna från tävlingar under året. Jag hoppas att vi kommer att få se ännu fler under kommade år.

Det ser ut och bli ett intressant 2020.

Jag önskar alla föreningens medlemmar och sponsorer en riktig God Jul och Gott Nytt År

Ordförande

Philip Ullberg