VUOLLERIMS MOTORFÖRENING

                  ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN 23 FEBRUARI KLOCKAN 17.00

            PÅ FOLKETSHUS I VUOLLERIM

     MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MÅSTE HA

 KOMMIT IN TILL FÖRENINGENS STYRELSE

             SENAST DEN 10 FEBRUARI

PÅ DAGORDNINGEN UPPDATERING AV STADGAR

                     VI BJUDER PÅ FIKA

              VÄLKOMNA!