ÅRSMÖTE 2022-03-13

Digitalt Årsmöte

 

Samhället håller på att öppnas upp för närvarande. Men när vi i styrelsen tog  beslut hur vi skulle hålla årsmöte,
så var det begränsningar i samhället. Så har vi styrelsen för Vuollerims Motorförening, beslutat att hålla årets årsmöte digitalt
för att hålla nere smittspridningen.
Mötet kommer att hållas på plattformen skype 2021-03-13 klockan 17.00.

Motioner till årsmötet måste ha kommit in till föreningens styrelse senast den 6 mars 

Ni som avser att delta i mötet anmäler detta till föreningens styrelse på: vuollerimsmf.se@gmail.com senast den 6/3
Då skickas årsmöteshandlingarna i pdf-format och länken till årsmötet till er via e-post.

Ni ansluter till mötet genom att klicka på den medföljande länken.
Observera att kameran måste vara på under hela mötet.

För mer information hur ni kan förbereda er för mötet finns i denna länk

Informations länk

Styrelsen